Nadační fond
Edity Steinové

Edita Steinová

1891-1942

Edita Steinová patří bezprecendentně k nejzajímavějším postavám naší doby. Narodila se 12.10. 1891 na svátek Yom Kippur v pruském Breslau, dnešní polské Vratislavi, do židovské rodiny.

Zemřela v srpnu v r. 1942 v koncentračním táboře v Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Svým životem a svou smrtí nám zanechala velký odkaz člověka, ženy, pro kterou je nade vše hledání pravdy, která ji přivedla k hledání Boha.

Papež Jan Pavel II. ji v r. 1998 prohlásil za svatou a za patronku Evropy.

Svým životem a myšlením Edita Steinová symbolizuje vlastnosti, identitu i útrapy euro-atlantické, žido-křesťanské civilizace a tak se stává i její syntézou.

Edita Steinová - filosofka

V srpnu roku 1916 obhájila Edita Steinová u Edmunda Husserla ve Frieiburgu im Breisgau svou disertační práci nazvanou K problému vcítění (Zum Problem der Einfuhlung ), a to summa cum laude, a stala se poté soukromou asistentkou svého „mistra”. V této své prvotině se věnuje tématu, jež Husserl do té doby blíže nezkoumal, totiž tématu intersubjektivity. Východiskem Husslerovy fenomenologie byl subjekt a odpovídajícím metodickým postupem mu bylo „zření podstaty“, intuice. Přitom ovšem dosud nezkoumal, nakolik by se toto zření dalo zprostředkovat jinému subjektu - tedy i objektivně prověřit.

Edita Steinová chtěla tuto tematiku zkoumat ve vztahu k problému vcítění do druhých subjektů. Její práce je ve 20. století jedním z prvních myšlenkových pokusů ukázat tělesnost druhého jako základ intersubjektivního rozumění.

Nadační fond Edity Steinové

Nadační fond Edity Steinové je fond založený za účelem financování vydání kompletního díla Edity Steinové v českém jazyce.

Kromě vydání kompletního díla Edity Steinové Nadační fond připravuje vydání filosofických, teologických a dalších relevantních děl jiných autorů, a to i současných a méně známých.

Adéla Syberová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Edity Steinové, se narodila 17.12.1987 v Praze, vystudovala umění ve Vídni a postgraduální studia umění absolvovala na University of Edinburgh v Edinburghu ve Skotsku. Jejími nejoblíbenějšími autory z této tématické oblasti jsou Edita Steinová, Tomáš Merton, Josef Rattzinger, nebo Jacob Neusner.

Vydané tituly

2016

Žena

Otázky a reflexe

Autor: Edith Stein

Rok: 2016

ISBN: 9788090535114

.

2013

K problému vcítění

Sebrané spisy Edity Steinové

Autor: Edith Stein , Maria Antonia Sondermann , Petr Urban

Rok: 2013

ISBN: 9788090535107

Připravujeme

A. Životopisné spisy

1 Ze života jedné židovské rodiny a další autobiografické texty

2 Korespondence I (1916-1933)

3 Korespondence II (1916 - 1942)

4 Korespondence III: Dopisy Romanu Ingardenovi

B. Filosofické spisy

Oddíl 1: Raná fenomenologie

5 K problému vcítění

6 Příspěvky k filosofickému založení psychologie a duchověd

7 Pojednání o státu

8 Úvod do filosofie

Oddíl 2: Fenomenologie a ontologie

9 Příspěvky k fenomenologii a ontologii

10 Potence a akt

11 Konečné a věčné bytí I

12 Konečné a věčné bytí II

C. Antropologické a pedagogické spisy

13 Žena. Otázky a reflexe

14 Konstituce lidské osoby. Přednáška z filosofické antropologie

15 Teologická antropologie. Přednáška a poznámky

16 Výchova a rozvoj individuality. Příspěvky k úkolu křesťanského vzdělávání

D. Spisy o mystice a spiritualitě

Oddíl 1: Fenomenologie a mystika

17 Cesty poznání Boha. Studie i Duinýsiu Areopagitovi

18 Věda kříže. Studie o Janu od Kříže

Oddíl 2: Spiritualita a meditace

19 Duchovní texty I

20 Duchovní texty II

Objednat knihu

  • knihazena

    K problému vcítění

    Počet kusú

  • knihazena

    Žena

Cena knihy je u obou titulů 268,- Kč (nejsme plátci DPH).

K objednávce bude připočtena částka za poštovné dle ceníku České pošty.

Kontakty

Členové správní rady:

Adéla Syberová - předseda správní rady

Albín Sybera - místopředseda správní rady

Albín Sybera - člen správní rady

Kontakt

Na Kampě 10, Praha 1

info@edithstein.cz

www.edithstein.cz

Poslat vzkaz